The One Method

In de opleiding ‘The One Method’ krijg je een grondige uitdieping van de energetische aspecten van de verschillende bewustzijnsniveaus of morfogenetische velden.

Het traject impliceert enerzijds een theoretische uitdieping van de kennis van deze energieniveaus of velden, gebaseerd op de modernste research (Nasa, Heartmath Institute, Dr. Alex Loyd, MIT, enz…) en modern vergelijkend onderzoek van oude tradities over de hele wereld.

Anderzijds ligt de focus in deze opleiding ook op de praktische toepassing van deze energetische aspecten van persoonlijkheidsontplooiing. Bovengenoemde research heeft geleid tot een reeks effectieve interventiestrategieën in het kader van energie en bewustzijn. Deze strategieën zijn snel, efficiënt en meetbaar en leiden tot een vorm van coaching met een duurzaam effect op vlak van persoonlijke ontwikkeling en levenskwaliteit, zowel op mentaal-spiritueel, emotioneel, relationeel vlak als op het vlak van gezond lichamelijk in de wereld staan.

Deze opleiding wordt in het Engels gegeven.

 • Thema’s

  De benaming ‘The One Method’, zoals oorspronkelijk gebruikt in Israël en de Verenigde Staten, verwijst naar het kwantumfysische uitgangspunt van deze opleiding. Dit is met name de visie dat alles één geheel vormt en dat een goede methode vanuit dat besef moet vertrekken.

  Met andere woorden, zonder steeds diepgaander ecologisch bewustzijn van de uiteindelijke eenheid en verbondenheid van alles, blijft coaching en begeleiding, gericht op duurzame persoonlijkheidsontwikkeling een droom. Op menselijk vlak betekent dit de acceptatie van de eenheid tussen Lichaam (of materie), Energie en Bewustzijn als onvoorwaardelijk vertrekpunt.

  Gewone geneeskunde legt vooral nadruk op het lichamelijke en verwijst beide andere aspecten naar de achtergrond. Gewone therapie en coaching doen iets gelijkaardigs door bewustzijn te benadrukken zonder genoeg aandacht te besteden aan de twee resterende aspecten. Moderne vormen van lichaamswerk leggen dan weer het accent op energie en verwaarlozen het belang van bewustzijn en het puur medische.

  Een goede coaching integreert deze drie aspecten. De verantwoordelijkheid wordt genomen door ervoor te zorgen dat de cliënt een correcte medische begeleiding krijgt waar nodig, dat de coach de professionaliteit heeft te werken vanuit het besef dat groei en genezing op het vlak van bewustzijn een persoonlijkheidsgroei en een kwaliteit van in de wereld staan impliceren. De opleidingen NLP Practitioner en Master leggen een eerste gedegen basis wat betreft de neurologisch-energetische integratie van de veranderende perceptie (bewustzijn), via linguïstiek (de verschillende taalmodellen) en ankering (de toepassing van de principes van conditionering en de-conditionering op vlak van denken, emoties, en handelen), en de daaruit volgende denk- en gedragsstrategieën. 
De opleiding TLC (Transformative Life Coaching) verdiept verder via de ontwikkelingspsychologische integratie van de verschillende niveaus van bewustzijn, zowel op vlak van het individu (Ken Wilber) als op vlak van de omgeving (Spiral Dynamics), als op het gebied van NLP (logische niveaus). Dit wordt gestoeld op een doorgedreven differentiatie op het vlak van moreel en ecologisch ‘gewaar-zijn’.

  De ‘One Method’ vervolledigt het verhaal via de uitdieping van de energetische aspecten van de verschillende bewustzijnsniveaus (of morfogenetische velden) in hun praktische toepassing op de energetische aspecten van persoonlijkheidsontplooiing. De opleiding kan echter ook gevolgd worden zonder voorkennis van NLP. 
Het traject impliceert een theoretische uitdieping van de kennis van deze energieniveaus of velden, gebaseerd op de modernste research (Nasa, Heartmath Institute, Dr. Alex Loyd, MIT, enz…) en modern vergelijkend onderzoek van oude tradities over de hele wereld. Deze research heeft geleid tot een reeks effectieve interventiestrategieën in het kader van energie en bewustzijn. Strategieën die snel, efficiënt en meetbaar leiden tot een vorm van coaching met een duurzaam effect op vlak van persoonlijke ontwikkeling en levenskwaliteit, zowel op mentaal-spiritueel, emotioneel, relationeel vlak als op het vlak van gezond lichamelijk in de wereld staan.

 • Programma

  De opleiding ‘The One Method’ is onderverdeeld in drie delen. Deze workshops volgen elkaar op; een deel overslaan of het veranderen van de volgorde is gezien de opbouw van de cursus niet mogelijk.

  Deel één : Healing the Spirit 1

  In dit eerste deel bestuderen we de verschillende bewustzijnsniveaus vanuit energetisch perspectief in hun relatie tot verschillende probleemgebieden in ons leven. We onderzoeken een eerste verdieping van de relatie tussen onze overtuigingen en DNA. We leren met andere woorden wat de bio-energetische relatie is tussen denken en DNA, en wat daarin de eerste interventiemogelijkheden zijn voor de coach.

  Daarnaast bestuderen we de ecologie van de coach zelf: wat zijn mogelijkheden tot bescherming tegen de probleemenergie van anderen, en hoe het eigen psycho-energetische systeem zuiver houden van vervuiling en ziekmakende factoren getriggerd door het coachingswerk zelf? Dit is nodig tegen de achtergrond van de wetenschap dat de gemiddelde leeftijd van de arts en/of therapeut nog steeds lager ligt dan die van de gemiddelde bevolking.

  Deel twee : Healing the Spirit 2

  In dit tweede deel van The One Method verdiepen we het niveau van Identiteit en Missie vanuit energetisch perspectief, met de daaraan gekoppelde interventiestrategieën.

  Daarnaast gaan we verder in op wat in deel 1 aan bod kwam, maar dan op een daaropvolgend dieper niveau: de bio-energie van denken en overtuigingen met de daaraan gekoppelde interventie- en begeleidingstechnieken.

  We verdiepen de beschermingsmechanismen en uitzuiveringstechnieken, met de daarmee verband houdende interventiestrategieën.

  Deel drie: Healing the Soul

  De mogelijkheden ontwikkeld tijdens deel 1 en 2, worden weer naar een dieper niveau van werking gebracht, met de daarbij horende interventiemogelijkheden.

  Het accent komt nu verder volledig te liggen op behandelingsplannen, behandelingsmethodieken en strategieën, waarin al het geleerde van de workshops wordt samengebracht in één coherent, geïntegreerd praktisch en efficiënt geheel, dat snel diepgaand en effectief begeleidingswerk mogelijk maakt.

 • Voor wie?

  Deze opleiding staat open voor iedereen die op persoonlijk of professioneel vlak met bewustzijnsontwikkeling bezig is. Er is geen voorkennis van NLP vereist.

 • Persoonlijke ondersteuning

  Heb je tijdens of na het volgen van de cursus behoefte aan extra persoonlijke ondersteuning? Dat kan. Voor vragen in verband met de cursus kan je gratis terecht bij de assistenten of trainers van de opleiding. Voor verdere uitdieping van je persoonlijke proces kan je een coachafspraak maken bij een van de trainers/coaches.

 • Gratis infoavond opleiding 'The One Method'

  Ben je op zoek naar een methode om jezelf en je omgeving energetisch te reinigen, te genezen en te beschermen, op een diepgaande manier die verankerd is in eeuwenoude spirituele tradities van over de hele wereld? In de opleiding ‘The One Method’ leer je een grondige uitdieping en praktische toepassing van de energetische aspecten van de verschillende bewustzijnsniveaus of morfogenetische velden. Dit is zowel relevant binnen het kader van coaching als binnen private of andere contexte

  Gratis infoavond over deze opleiding op data nader te bepalen.

   

  Wat is ‘The One Method’?

  De benaming ‘The One Method’, zoals oorspronkelijk gebruikt in Israël en de Verenigde Staten, verwijst naar het kwantumfysische uitgangspunt van deze opleiding. Dit is met name de visie dat alles één geheel vormt en dat een goede begeleidingsmethode vanuit dat besef moet vertrekken. Op menselijk vlak betekent dit de acceptatie van de eenheid tussen Lichaam (of materie), Energie en Bewustzijn als onvoorwaardelijk vertrekpunt

  Het traject impliceert enerzijds een theoretische uitdieping van de kennis van deze energieniveaus of velden, gebaseerd op de modernste research (Nasa, Heartmath Institute, Dr. Alex Loyd, MIT, enz…) en modern vergelijkend onderzoek van oude tradities over de hele wereld.

  Anderzijds ligt de focus in deze opleiding ook op de praktische toepassing van deze energetische aspecten van persoonlijkheidsontplooiing. Bovengenoemde research heeft geleid tot een reeks effectieve interventiestrategieën in het kader van energie en bewustzijn. Deze strategieën zijn snel, efficiënt en meetbaar en leiden tot een vorm van coaching met een duurzaam effect op vlak van persoonlijke ontwikkeling en levenskwaliteit, zowel op mentaal-spiritueel, emotioneel, relationeel vlak als op het vlak van gezond lichamelijk in de wereld staan.

   

  Praktische info

  Deze opleiding wordt in het Engels gegeven door Osie Steinberg.

  Start nieuwe opleiding (minimum 15 deelnemers)

  • Deel 1: Zondag tem donderdag 07-08-09-10-11 oktober 2018 (5 dagen)
  • Deel 2: Zaterdag tem woensdag 16-17-18-19-20 februari 2019 (5 dagen)
  • Deel 3: Dinsdag tem zondag 11-12-13-14-15-16 juni 2019 (6 dagen)

  Er wordt een hapje en een drankje voorzien. Bevestig je aanwezigheid op deze infoavond via info@arcturus.be met vermelding van de datum en opleiding of +32(0)3 488 40 54.

   

  Waar:

  Arcturus Instituut voor NLP, Communicatie en Bewustzijnsontplooiing
  Lierse Steenweg 105
  2560 Kessel

   

 • Duur van de opleiding

  Deze opleiding omvat 16 dagen onderverdeeld in 3 delen.

  Totaal aantal lesuren: 96uur

  Lestijden van 10.00 tot 18.00uur.

 • Data

  Start nieuwe opleiding (minimum 15 deelnemers)

  • Deel 1 Maandag tem vrijdag 08-09-10-11-12 oktober 2018 (5 dagen)
  • Deel 2 Zaterdag tem woensdag 16-17-18-19-20 februari 2019 (5 dagen)
  • Deel 3 Dinsdag tem zondag 11-12-13-14-15-16 juni 2019 (6 dagen)
 • Trainer(s)

  Osie Steinberg

  Osie Steinberg geeft binnen Arcturus de door haar ontwikkelde psycho-energetische opleidingen ‘The One Method’ en ‘Healing the Divine Soul. Daarnaast biedt zij ook individuele coaching aan.

 • Prijs

  De prijs voor deze opleiding bedraagt 4800,00 euro (excl 21% btw)

  Kortingen:

  • Voor deelnemers uit Vlaanderen: betaling met KMO-portefeuille Bespaar tot 40% op je netto inschrijvingsbedrag.
  • Voor deelnemers uit Nederland: vrijgesteld van BTW indien in het bezit van een BTW-nummer.
 • Waar

  Arcturus Instituut voor NLP, Communicatie en Bewustzijnsontwikkeling

  Lierse Steenweg 105, 2560 Kessel

Wat zeggen onze klanten

“Gedurende vele jaren ervaar ik telkens weer wanneer ik bij Arcturus opleidingen volg verrijking en inspiratie. Mijn oprechte dank hiervoor.”

De cursus verbindende communicatie gaat verder dan je aanvankelijk zou verwachten. Els neemt je mee naar een andere manier van communiceren waarbij je de gesprekken op een optimale manier kan voeren. Je leert echt luisteren en een kwalitatieve relatie met je gesprekspartner op te bouwen.